HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meni Network Settings (Mrežne postavke)

background image

Meni Network Settings (Mrežne postavke)

Za prikaz: Na kontrolnoj tabli uređaja pritisnite dugme Početna , izaberite meni Administration
(Administriranje), a zatim meni Network Settings (Mrežne postavke).

U sledećoj tabeli stavke sa zvezdicom (*) predstavljaju podrazumevane fabričke postavke.

Tabela 2-12

Meni Network Settings (Mrežne postavke)

Prvi nivo

Vrednosti

I/O Timeout (Trajanje ulaza/izlaza)

Opseg: 5–300 s

Podrazumevana vrednost = 15

Jetdirect Menu (Jetdirect meni)

Detalje potražite u tabeli u nastavku.

Tabela 2-13

Jetdirect Menu (Jetdirect meni)

Prvi nivo

Drugi nivo

Treći nivo

Četvrti nivo

Vrednosti

Information
(Informacije)

Print Test Page
(Odštampaj probnu
stranicu)

Da

No (Ne)*

TCP/IP

Enable (Omogući)

On (Uključeno)*

Off (Isključeno)

Host Name (Ime
glavnog računara)

IPV4 Settings (IPv4
postavke)

Config Method
(Metod
konfigurisanja)

Bootp

DHCP*

Auto IP (Automatska
IP adresa)

Manual (Ručno)

Manual Settings
(Ručne postavke)

NAPOMENA:

Ovaj

meni će biti dostupan
samo ako izaberete
opciju Manual (Ručno)
u meniju Config
Method (Metod
konfigurisanja)
.

IP Address (IP
adresa)

Unesite adresu.

Subnet Mask
(Podmrežna maska)

Unesite adresu.

Default Gateway
(Podrazumevani
mrežni prolaz)

Unesite adresu.

30

Poglavlje 2 Meniji kontrolne table

SRWW

background image

Tabela 2-13

Jetdirect Menu (Jetdirect meni) (nastavljeno)

Prvi nivo

Drugi nivo

Treći nivo

Četvrti nivo

Vrednosti

Default IP
(Podrazumevana IP
adresa)

Auto IP (Automatska
IP adresa)
*

Legacy (Nasleđeno)

DHCP Release (DHCP
otpuštanje)

No (Ne)*

Da

DHCP Renew (DHCP
obnavljanje)

No (Ne)*

Da

Primary DNS
(Primarna DNS
adresa)

Secondary DNS
(Sekundarni DNS)

IPV6 Settings (IPv6
postavke)

Enable (Omogući)

Off (Isključeno)

On (Uključeno)*

Address (Adresa)

Manual Settings
(Ručne postavke)

Enable (Omogući)

Address (Adresa)

DHCPV6 Policy
(DHCPV6 smernice)

Router Specified
(Određen ruterom)

Router Unavailable
(Ruter nedostupan)
*

Always (Uvek)

Primary DNS
(Primarna DNS
adresa)

Secondary DNS
(Sekundarni DNS)

Proxy Server (Proxy
server)

Proxy Port (Port
proxy servera)

Idle Timeout (Trajanje
pasivnog čekanja)

Security (Bezbednost) Secure Web

(Bezbedni Web)

HTTPS Required
(HTTPS protokol je
obavezan)
*

HTTPS Optional
(HTTPS protokol je
opcionalan)

SRWW

Meni Administration (Administracija)

31

background image

Tabela 2-13

Jetdirect Menu (Jetdirect meni) (nastavljeno)

Prvi nivo

Drugi nivo

Treći nivo

Četvrti nivo

Vrednosti

IPSEC

Keep (Zadrži)

Disable
(Onemogući)
*

802.1X

Reset (Resetuj)

Keep (Zadrži)*

Reset Security
(Resetuj bezbednost)

Da

No (Ne)*

Diagnostics
(Dijagnostika)

Embedded Tests
(Ugrađeni testovi)

LAN HW Test
(Testiranje LAN
hardvera)

Da

No (Ne)*

HTTP Test (HTTP
testiranje)

Da

No (Ne)*

SNMP Test (SNMP
testiranje)

Da

No (Ne)*

Data Path Test
(Testiranje putanje
podataka)

Da

No (Ne)*

Select All Tests
(Izaberi sve testove)

Da

No (Ne)*

Execution Time [H]
(Vreme izvršavanja
[H])

Opseg:

1–60

časova

Podrazumevana vrednost
= 1 sat

Execute (Izvrši)

No (Ne)*

Da

Ping Test (Testiranje
pinga)

Dest Type (Vrsta
odredišta)

IPV4

IPV6

Dest IPv4 (Odredište
IPv4)

Dest IPv6 (Odredište
IPv6)

Packet Size (Veličina
paketa)

Timeout (Trajanje)

Count (Broj)

32

Poglavlje 2 Meniji kontrolne table

SRWW

background image

Tabela 2-13

Jetdirect Menu (Jetdirect meni) (nastavljeno)

Prvi nivo

Drugi nivo

Treći nivo

Četvrti nivo

Vrednosti

Print Results
(Odštampaj
rezultate)

Da

No (Ne)

Execute (Izvrši)

Da

No (Ne)

Ping Results
(Rezultati pinga)

Packets Sent (Paketa
poslato)

Packets Received
(Paketa primljeno)

Percent Lost
(Procenata
izgubljeno)

RTT Min (Minimalan
RTT)

RTT Max
(Maksimalan RTT)

RTT Average
(Prosečan RTT)

Ping In Progress
(Ping u toku)

Da

No (Ne)

Refresh (Osveži)

Da

No (Ne)

Link Speed (Brzina
veze)

Auto (Automatski)*

10T Half (Polovični
10T)

10T Full (Puni 10T)

100TX Half (Polovični
100TX)

100TX Full (Puni
100TX)

1000T Full (Puni
1000T)

SRWW

Meni Administration (Administracija)

33