HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meni Retrieve Job From USB (Preuzmi zadatak sa USB-a)

background image

Meni Retrieve Job From USB (Preuzmi zadatak sa
USB-a)

NAPOMENA:

Morate omogućiti ovu funkciju pomoću menija kontrolne table ili pomoću ugrađenog

HP Web servera pre nego što budete mogli da je koristite.

Da biste omogućili ovu funkciju pomoću menija kontrolne table, otvorite meni Administration

(Administriranje) i podmeni Retrieve From USB Settings (Postavke preuzimanja sa USB-a),

a zatim izaberite stavku Enable (Omogući). Da biste omogućili ovu funkciju pomoću ugrađenog

HP Web servera, izaberite karticu Štampanje.

Za prikaz: Na kontrolnoj tabli uređaja pritisinite dugme Početna , a zatim izaberite meni
Retrieve Job From USB (Preuzmi zadatak sa USB-a).

Prvi nivo

Drugi nivo

Vrednosti

Izaberite datoteku ili fasciklu

<Naziv zadatka>

Kopije

14

Poglavlje 2 Meniji kontrolne table

SRWW

background image

Meni Retrieve Job From Device Memory (Preuzmi
zadatak iz memorije uređaja)

Za prikaz: Na kontrolnoj tabli uređaja pritisinite dugme Početna , a zatim izaberite meni
Retrieve Job From Device Memory (Preuzmi zadatak iz memorije uređaja).

Prvi nivo

Drugi nivo

Vrednosti

All Jobs (With PIN) (Svi zadaci (sa PIN-
om))

Štampanje

Kopije

Print and Delete (Odštampaj i
izbriši)

Kopije

Delete (Izbriši)

All Jobs (No PIN) (Svi zadaci (bez PIN-a))

Štampanje

Kopije

Print and Delete (Odštampaj i
izbriši)

Kopije

Delete (Izbriši)

Da

No (Ne)

<Naziv zadatka sa PIN kodom>

Štampanje

Kopije

Print and Delete (Odštampaj i
izbriši)

Kopije

Delete (Izbriši)

<Naziv zadatka bez PIN koda>

Štampanje

Kopije

Print and Delete (Odštampaj i
izbriši)

Kopije

Delete (Izbriši)

Da

No (Ne)

SRWW