HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Karakteristike koje se tiču životne sredine

background image

Karakteristike koje se tiču životne sredine

Dupleks

Uštedite papir primenom dupleks štampanja kao podrazumevane postavke za štampanje.

Štampanje više stranica po
listu

Uštedite papir štampanjem dve ili više stranica uporedo na jednom listu papira. Ovoj funkciji
možete pristupiti preko upravljačkog programa štampača.

Recikliranje

Smanjite količinu otpada tako što ćete koristiti reciklirani papir.

Reciklirajte kertridže za štampanje tako što ćete koristiti uslugu njihovog vraćanja kompaniji
HP.

Ušteda energije

Uštedite energiju tako što ćete aktivirati režim mirovanja uređaja.

HP Smart Web štampanje

Koristite funkciju za štampanje HP Smart Web da biste izabrali, sačuvali i organizovali tekst i
grafiku sa većeg broja Veb stranica, a zatim ih uredite i odštampajte tačno onako kako su
prikazane na ekranu. Ova funkcija vam daje neophodnu kontrolu kako biste mogli da
štampate značajne informacije i istovremeno maksimalno iskoristite prostor.

Preuzmite HP Smart Web štampanje sa ove Veb lokacije:

www.hp.com/go/smartweb

.

Skladište zadataka

Koristite skladište zadataka da biste upravljali zadacima za štampanje. Korišćenjem skladišta
zadataka, aktivira se štampanje dok koristite deljeni uređaj, na taj način se eliminiše
mogućnost da se izgube zadaci štampanja koji bi morali ponovo da se odštampaju.

SRWW

Karakteristike koje se tiču životne sredine

5