HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP LaserJet Enterprise 600 M601 modeli

background image

HP LaserJet Enterprise 600 M601 modeli

Štampač M601n

CE989A

Štampa do 45 stranica u minuti (ppm) na papiru letter formata i do 43 ppm na papiru
veličine A4

Ugrađeno HP Jetdirect umrežavanje

Raspolaže sa 512 megabajta (MB) radne memorije (RAM). Proširivo do 1 gigabajta
(GB).

Memorijski modul u čvrstom stanju od 4 GB

U ležište 1 staje do 100 listova

U ležište 2 staje do 500 listova

Izlazna korpa sa 500 listova okrenutih nadole

Izlazna korpa sa 100 listova okrenutih nagore

Grafički displej u boji sa 4 reda i kontrolnom tablom

USB 2.0 port velike brzine

Host USB port za štampanje

Port za USB usputno štampanje

Jedan otvor za DIMM memorijski modul

Štampač M601dn

CE990A

Ima iste karakteristike kao štampač HP LaserJet Enterprise 600 M601n, ali raspolaže i
sledećim mogućnostima:

Dodatak za automatsko dvostrano štampanje

Štampanje u bežičnoj mreži

2

Poglavlje 1 Osnovni podaci o uređaju

SRWW