HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP LaserJet Enterprise 600 M602 modeli

background image

HP LaserJet Enterprise 600 M602 modeli

Štampač M602n

CE991A

Štampa do 52 stranice u minuti (ppm)
na papiru letter formata i do 50 ppm
na papiru veličine A4

Ugrađeno HP Jetdirect umrežavanje

Raspolaže sa 512 megabajta (MB)
radne memorije (RAM). Proširivo do
1 gigabajta (GB).

Memorijski modul u čvrstom stanju od
4 GB

U ležište 1 staje do 100 listova

U ležište 2 staje do 500 listova

Izlazna korpa sa 500 listova okrenutih
nadole

Izlazna korpa sa 100 listova okrenutih
nagore

Grafički displej u boji sa 4 reda i
kontrolnom tablom

Numerička tastatura

USB 2.0 port velike brzine

Host USB port za štampanje

Port za USB usputno štampanje

Jedan otvor za DIMM memorijski modul

Port za USB usputno štampanje

Otvor za interfejs hardvera

Štampač M602dn

CE992A

Ima iste karakteristike kao štampač HP LaserJet Enterprise 600 M602n, ali raspolaže i
sledećim mogućnostima:

Dodatak za automatsko dvostrano štampanje

Štampanje u bežičnoj mreži

Štampač M602x

CE993A

Ima iste karakteristike kao štampač HP LaserJet Enterprise 600 M602n, ali raspolaže i
sledećim mogućnostima:

Dodatak za automatsko dvostrano štampanje

Dodatno ulazno ležište od 500 listova (ležište 3)

Štampanje u bežičnoj mreži

SRWW

Poređenje uređaja

3