HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP LaserJet Enterprise 600 M603 modeli

background image

HP LaserJet Enterprise 600 M603 modeli

Štampač M603n

CE994A

Štampa do 62 stranice u minuti (ppm)
na papiru letter formata i do 60 ppm
na papiru veličine A4

Ugrađeno HP Jetdirect umrežavanje

Raspolaže sa 512 megabajta (MB)
radne memorije (RAM). Proširivo do
1 gigabajta (GB).

Memorijski modul u čvrstom stanju od
4 GB

U ležište 1 staje do 100 listova

U ležište 2 staje do 500 listova

Izlazna korpa sa 500 listova okrenutih
nadole

Izlazna korpa sa 100 listova okrenutih
nagore

Grafički displej u boji sa 4 reda i
kontrolnom tablom

Numerička tastatura

USB 2.0 port velike brzine

Host USB port za štampanje

Port za USB usputno štampanje

Jedan otvor za DIMM memorijski modul

Port za USB usputno štampanje

Otvor za interfejs hardvera

Štampač M603dn

CE995A

Ima iste karakteristike kao štampač HP LaserJet Enterprise 600 M603n, ali raspolaže i
sledećim mogućnostima:

Dodatak za automatsko dvostrano štampanje

Štampanje u bežičnoj mreži

Štampač M603xh

CE996A

Ima iste karakteristike kao štampač HP LaserJet Enterprise 600 M603n, ali raspolaže i
sledećim mogućnostima:

Dodatak za automatsko dvostrano štampanje

Štampanje u bežičnoj mreži

Dodatno ulazno ležište od 500 listova (ležište 3)

HP šifrovani čvrsti disk visokih performansi od 250 GB (zamena za memorijski modul u
čvrstom stanju od 4 GB kod modela n i dn)

4

Poglavlje 1 Osnovni podaci o uređaju

SRWW