HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Lokacija serijskog broja i broja modela

background image

Lokacija serijskog broja i broja modela

Nalepnica koja sadrži oznaku modela i serijski broj nalazi se na poleđini uređaja.

SRWW

Prikazi uređaja

9

background image

10

Poglavlje 1 Osnovni podaci o uređaju

SRWW