HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Prikaz s prednje strane

background image

Prikaz s prednje strane

1

2

3

5

7

4

6

1

Gornja izlazna korpa

2

Kontrolna tabla (modeli M602 i M603 imaju i numeričku tastaturu)

3

Poklopac (omogućava pristup kertridžu za štampanje)

4

Port za USB usputno štampanje

5

Ležište 1 (povucite da biste ga otvorili)

6

Dugme za uključivanje/isključivanje

7

Ležište 2

SRWW

Prikazi uređaja

7