HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Papir i medijumi za štampanje

background image

6 Papir i medijumi za štampanje

Opis načina korišćenja papira

Promena upravljačkog programa štampača tako da odgovara tipu i formatu papira za Windows

Podržani formati papira

Podržani tipovi papira

Kapacitet ležišta i korpi

Umetanje papira u ležišta

Podešavanje ležišta

Izbor izlazne korpe

SRWW

77