HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje u sanduče sa 5 korpi

background image

Štampanje u sanduče sa 5 korpi

Opciono sanduče sa 5 korpi ima 5 izlaznih korpi koje se mogu podesiti iz kontrolne table tako da

sortiraju zadatke za štampanje na različite načine.

1.

Pritisnite dugme Početna .

2.

Otvorite sledeće menije:

Administration (Administriranje)

Multi-Bin Mailbox Settings (Postavke Multi-Bin sandučeta)

Operation Mode (Režim rada)

3.

Pritisnite strelicu nadole da biste označili način na koji će sanduče sa 5 korpi sortirati zadatke:

SRWW

Izbor izlazne korpe

97

background image

Mailbox
(Sanduče)

Svaka korpa dodeljena je nekom korisniku ili grupi korisnika. Ovo je podrazumevana postavka.

Stacker (Slagač) Uređaj koristi sve korpe za slaganje kopija zadataka. Zadaci se najpre šalju u najnižu korpu,

zatim u sledeću po visini itd. Nakon što se sve korpe napune, uređaj će se zaustaviti.

Job Separator
(Razdvajač
zadataka)

Svaki zadatak za štampanje šalje se u različitu korpu. Poslovi se šalju u praznu korpu, počevši od
gornje korpe, pa sve do donje korpe.

Collator
(Razvrstavanje
kopija)

Uređaj sortira kopije jednog zadatka za štampanje u različite korpe.

4.

Pritisnite dugme

OK

da biste izabrali opciju.

98

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW