HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje u (standardnu) izlaznu korpu

background image

Štampanje u (standardnu) izlaznu korpu

Gornja izlazna korpa prikuplja papir okrenut nadole, po ispravnom redosledu. Gornju izlaznu korpu

treba koristiti za većinu zadataka za štampanje, uključujući i folije. Da biste koristili gornju izlaznu

korpu, potrebno je da budete sigurni da je zadnja izlazna korpa zatvorena. Kako biste izbegli

zaglavljivanje, ne otvarajte, tj. ne zatvarajte zadnju izlaznu korpu dok uređaj štampa.