HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje u zadnju izlaznu korpu

background image

Štampanje u zadnju izlaznu korpu

Uređaj uvek štampa u zadnju izlaznu korpu ukoliko je ona otvorena. Papir koji je odštampan u ovu

korpu uvek će izlaziti okrenut nagore, i to tako da poslednja stranica bude na vrhu (obrnut redosled).

Štampanje iz ležišta 1 u zadnju izlaznu korpu obezbeđuje putanju koja je najbliža pravolinijskoj.

Otvaranje zadnje izlazne korpe može da poboljša performanse uređaja pri radu sa sledećim vrstama

papira:

Koverte

Nalepnice

Mali papir prilagođene veličine

Dopisnice

Papir teži od 120 g/m

2

(32 lb)

Otvaranje zadnje izlazne korpe onemogućuje rad sa jedinicom za dvostrano štampanje (ukoliko je

postavljena) i gornjom izlaznom korpom. Kako biste izbegli zaglavljivanje, ne otvarajte, tj. ne

zatvarajte zadnju izlaznu korpu dok uređaj štampa.

SRWW

Izbor izlazne korpe

95

background image

1.

Da biste otvorili zadnju izlaznu korpu, uhvatite

ručicu na vrhu korpe i povucite korpu nadole.

2.

Izvucite proširenje.