HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Opis načina korišćenja papira

background image

Opis načina korišćenja papira

Ovaj proizvod podržava veliki broj tipova papira i drugih medija za štampanje u saglasnosti sa

smernicama navedenim u ovom uputstvu za upotrebu. Korišćenje papira i medija za štampanje koji ne

odgovaraju ovim smernicama može dovesti do lošeg kvaliteta štampe, povećanja verovatnoće

zaglavljivanja i preranog mehaničkog trošenja delova proizvoda.

Za najbolje rezultate, koristite samo papir kompanije HP i medije za štampanje namenjene za laserske

štampače ili višekratnu upotrebu. Nemojte da koristite papir ili medije namenjene za inkjet štampače.

Kompanija Hewlett-Packard ne preporučuje upotrebu medija drugih proizvođača jer ne može da

kontroliše njihov kvalitet.

Papir držite u originalnom pakovanju kako biste sprečili njegovo izlaganje vlazi i drugim oštećenjima.

Nemojte otvarati pakovanje dok ne budete spremni da koristite papir.

Moguće je da papir ispuni sve smernice u ovom uputstvu za upotrebu, a da ipak ne budete zadovoljni

rezultatima. To može biti rezultat neispravnog rukovanja, neprihvatljive temperature i/ili nivoa vlažnosti

ili drugih promenljivih uslova nad kojima kompanija Hewlett-Packard nema nikakvu kontrolu.

OPREZ:

Upotreba papira ili medija za štampanje koji ne ispunjavaju specifikacije kompanije

Hewlett-Packard može izazvati probleme sa proizvodom koji zahtevaju popravku. Tu popravku ne

pokriva garancija ili sporazum o servisiranju kompanije Hewlett-Packard.