HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Smernice u vezi sa posebnim papirom

background image

Smernice u vezi sa posebnim papirom

Ovaj proizvod podržava štampanje na posebnim medijima. Pridržavajte se sledećih smernica da biste

ostvarili zadovoljavajuće rezultate. Kada koristite poseban papir ili medij za štampanje, obavezno

podesite tip i veličinu u upravljačkom programu štampača kako biste ostvarili najbolje rezultate.

OPREZ:

HP LaserJet proizvodi koriste grejače za vezivanje suvih čestica tonera za papir radi

formiranja vrlo preciznih tačaka. HP laser papir dizajniran je tako da može da izdrži ovu ekstremnu

toplotu. Korišćenjem inkjet papira možete da oštetite proizvod.

Vrsta medija

Dozvoljeno

Nije dozvoljeno

Koverte

Čuvajte koverte u ravnom položaju.

Koristite koverte čiji rub se prostire
sve do ugla koverte.

Koristite lepljive trake koje su
odobrene za korišćenje za laserske
štampače.

Nemojte koristiti koverte koje su
izgužvane, iscepane, slepljene ili
na drugi način oštećene.

Ne koristite koverte koje sadrže
spone, stege, „prozore“ ili
premazane površine.

Nemojte koristiti samolepljive trake
ili druge sintetičke materijale.

Nalepnice

Koristite samo nalepnice između
kojih nema razmaka.

Koristite nalepnice koje leže ravno.

Koristite samo cele listove sa
nalepnicama.

Ne koristite nalepnice sa
neravninama, ispupčenjima ili one
koje su oštećene.

Nemojte štampati nepotpune
listove sa nalepnicama.

78

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW

background image

Vrsta medija

Dozvoljeno

Nije dozvoljeno

Folije

Koristite samo folije koje su
odobrene za upotrebu sa laserskim
štampačima.

Postavite folije na ravnu površinu
nakon što ih izvadite iz proizvoda.

Ne koristite medije za štampanje
od folije koji nisu odobreni za
laserske štampače.

Memorandumi ili odštampani obrasci

Koristite samo memorandume ili
obrasce koji su odobreni za
korišćenje za laserske štampače.

Ne koristite memorandume za
izdignutim ili metaliziranim
zaglavljem.

Težina papira

Koristite samo papir one težine
koja je odobrena za korišćenje za
laserske štampače i koja
zadovoljava specifikaciju težine za
ovaj proizvod.

Ne koristite papir koji je teži od
preporučene specifikacije medija
za ovaj proizvod osim ako je to HP
papir koji je odobren za korišćenje
za ovaj proizvod.

Gladak ili premazani papir

Koristite samo onaj glatki ili
premazani papir koji je odobren
za korišćenje za laserske
štampače.

Koristite papir sa premazom čiji
opseg temperature i vlažnosti
odgovara ovom štampaču.

Ne koristite gladak ili premazani
papir koji je namenjen za
korišćenje za inkjet proizvode.

Papir sa premazom nemojte da
koristite u okruženjima sa izuzetno
visokom ili niskom vlažnošću.

Sve vrste papira

Papir držite u originalnom
pakovanju.

Papir držite u okruženju u kojem
nema puno prašine.

Ne koristite papir koji je uvijen.

Ne koristite papir koji je bio
uskladišten u vlažnom okruženju.

SRWW

Opis načina korišćenja papira

79