HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podešavanje ležišta

background image

Podešavanje ležišta

Uređaj će od vas automatski zatražiti da podesite ležište prema tipu i veličini papira u sledećim

situacijama:

Kada umetnete papir u ležište

Kada u upravljačkom programu štampača ili u softveru odredite neko ležište ili tip papira za

zadatak za štampanje, a ležište nije podešeno tako da odgovara postavkama zadatka za

štampanje

NAPOMENA:

Poruka se neće pojaviti ako štampate iz ležišta 1 i ako je ležište konfigurisano za

veličinu papira Any Size (Bilo koja veličina) i postavke tipa papira Any type (Bilo koji tip). U ovoj

situaciji, ako u poslu štampanja nije navedeno ležište, proizvod će za štampanje koristiti ležište 1, čak

i ako veličina papira i postavke tipa u poslu štampanja ne odgovaraju papiru koji je umetnut u ležište

1.