HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurisanje ležišta pomoću kontrolne table

background image

Konfigurisanje ležišta pomoću kontrolne table

Ležišta možete konfigurisati za tip i veličinu papira i kada uređaj ne prikaže odgovarajuću poruku.

1.

Pritisnite dugme Početna .

2.

Otvorite meni Ležišta.

3.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili postavku za veličinu ili tip papira za željeno ležište,

a zatim pritisnite dugme

OK

.

4.

Pritisnite strelicu nagore ili strelicu nadole da biste označili veličinu ili tip. Ako izaberete

prilagođenu veličinu, izaberite jedinicu mere, a zatim navedite X i Y dimenziju.

5.

Pritisnite dugme

OK

sa biste sačuvali izbor.

94

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW