HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podešavanje kasete da odgovara postavkama zadatka za štampanje

background image

Podešavanje kasete da odgovara postavkama zadatka za
štampanje

1.

U softveru odredite izvorno ležište, veličinu i vrstu papira.

2.

Pošaljite zadatak uređaju.

Ukoliko je potrebno podesiti ležište, na displeju kontrolne table pojaviće se odgovarajuća poruka.

3.

Ukoliko prikazana veličina nije tačna, pritisnite strelicu nazad . Pritisnite strelicu nadole kako

biste označili ispravnu veličinu, ili izaberite opciju Prilagođeno.

Da biste precizirali prilagođenu veličinu, najpre pritisnite strelicu nadole kako biste označili

ispravnu mernu jedinicu. Zatim pomoću numeričke tastature ili pritiskanjem strelice nagore i

strelice nadole podesite X i Y dimenziju.

4.

Ukoliko prikazana vrsta papira nije tačna, pritisnite strelicu nazad , a zatim pritisnite strelicu

nadole kako biste označili odgovarajuću vrstu papira.

SRWW

Podešavanje ležišta

93