HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podešavanje ležišta prilikom umetanja papira

background image

Podešavanje ležišta prilikom umetanja papira

1.

Umetnite papir u ležište. Zatvorite ležište ukoliko je u pitanju ležište različito od ležišta 1.

2.

Pojaviće se poruka za podešavanje ležišta.

3.

Pritisnite dugme

OK

da biste prihvatili detektovanu veličinu papira. Ili pritisnite strelicu nazad

da biste izabrali drugačije podešavanje, a zatim nastavite sa sledećim koracima.

4.

Da biste izmenili konfiguraciju ležišta, pritisnite strelicu nadole da biste označili odgovarajuću

veličinu, a zatim pritisnite dugme

OK

.

NAPOMENA:

Uređaj automatski detektuje veličinu papira u ležištima različitim od ležišta 1.

5.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili ispravni tip, a zatim pritisnite dugme

OK

.