HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podržani formati papira

background image

Podržani formati papira

Ovaj uređaj podržava veći broj različitih veličina papira i prilagođava se različitim medijima za

štampanje.

NAPOMENA:

Kako biste postigli najbolje rezultate, pre štampanja u upravljačkom programu

štampača izaberite ispravnu veličinu i vrstu papira.

Tabela 6-1

Podržane veličine papira i medija za štampanje

Veličine i dimenzije

Ležište 1

Ležište 2 i
opciona
ležišta
kapacitet
a 500
listova

Opciono
ležište
kapaciteta
1.500
listova

Opcioni
ubacivač
koverti

Opciona
jedinica za
dvostrano
štampanje

Opcionalni
slagač i
heftalica/
slagač

Opciono
sanduče sa
5 korpi

Letter

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Legal

216 x 356 mm

Executive

184 x 267 mm

(Isključivo
slagač)

A5

148 x 210 mm

(Isključivo
slagač)

8,5 x 13

216 x 330 mm

(Isključivo
slagač)

B5 (JIS)

182 x 257 mm

(Isključivo
slagač)

Double Postcard (JIS)

148 x 200 mm

16K

197 x 273 mm

(Isključivo
slagač)

SRWW

Podržani formati papira

81

background image

Tabela 6-1

Podržane veličine papira i medija za štampanje (nastavljeno)

Veličine i dimenzije

Ležište 1

Ležište 2 i
opciona
ležišta
kapacitet
a 500
listova

Opciono
ležište
kapaciteta
1.500
listova

Opcioni
ubacivač
koverti

Opciona
jedinica za
dvostrano
štampanje

Opcionalni
slagač i
heftalica/
slagač

Opciono
sanduče sa
5 korpi

Custom (Prilagođena)

od 76 x 127 mm do 216
x 356 mm

(od 3,0 x 5,0 inča do
8,5 x 14 inča)

Custom (Prilagođena)

od 148 x 210 mm do
216 x 356 mm

(od 5,83 x 8,27 inča do
8,5 x 14 inča)

(Isključivo
slagač)

Koverat, komercijalni #10

105 x 241 mm

Koverat DL ISO

110 x 220 mm

Koverat C5 ISO

162 x 229 mm

Koverat B5 ISO

176 x 250 mm

Koverat, Monarch #7-3/4

98 x 191 mm

1

Prilagođene veličine nije moguće heftati, ali se mogu slagati u izlazne korpe.

82

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW