HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Opcije za korišćenje podržanih vrsta papira

background image

Opcije za korišćenje podržanih vrsta papira

Tip papira

Standardna
gornja korpa
(okrenut
nadole)

Zadnja korpa
(okrenut
nagore)

Opciona jedinica
za dvostrano
štampanje

Opcioni slagač
i heftalica/
slagač

Opciono
sanduče sa 5
korpi

Any Type (Bilo koja vrsta)

Obični

Lak 60-74g

Cardstock 176-220g (Karton
176-220g)

Folija

Nalepnice

Memorandum

Unapred odštampani

Bušeni

Obojen

Hrapav

Čvrst

Reciklirani

HP EcoSMART Lite

Koverta

84

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW