HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Opcije za korišćenje podržanih vrsta papira

background image

Opcije za korišćenje podržanih vrsta papira

Tip papira

Ležište 1

Ležište 2

Opciona
ležišta
kapaciteta
500 listova

Opciono
ležište
kapaciteta
1.500 listova

Opcioni
ubacivač
koverti

Any Type (Bilo koja vrsta)

Obični

Lak 60-74g

Cardstock 176-220g (Karton
176-220g)

Folija

Nalepnice

Memorandum

Unapred odštampani

Bušeni

Obojen

Hrapav

Čvrst

Reciklirani

HP EcoSMART Lite

Koverta

SRWW

Podržani tipovi papira

83