HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Umetanje koverti

background image

Umetanje koverti

Umetnite koverte u ležište 1 ili opcioni ubacivač koverti tako da prednji deo koverte bude okrenut

nagore, a kraća ivica s markicom okrenuta prema uređaju.

92

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW