HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Umetanje papira sa memorandumom, odštampanog ili perforiranog papira

background image

Umetanje papira sa memorandumom, odštampanog ili perforiranog papira

Ukoliko je instalirana jedinica za dvostrano štampanje ili jedinica za heftanje/slaganje, uređaj će

izmeniti način na koji postavlja slike na stranicu. Ako koristite papir koji je potrebno postaviti u

poseban položaj, umetnite ga u skladu sa podacima iz sledeće tabele.

Ležište

Jednostrano
štampanje, bez
jedinice za heftanje/
slaganje

Dvostrano
štampanje, bez
jedinice za heftanje/
slaganje

Jednostrano
štampanje sa jedinice
za heftanje/slaganje

Dvostrano štampanje
sa jedinice za
heftanje/slaganje

Ležište 1

Okrenut nagore

Gornja ivica okrenuta
prema uređaju

Okrenut nadole

Donja ivica okrenuta
prema uređaju

Okrenut nagore

Donja ivica okrenuta
prema uređaju

Okrenut nadole

Gornja ivica okrenuta
prema uređaju

Sva drugaležišta

Okrenut nadole

Gornja ivica sa prednje
strane ležišta

Okrenut nagore

Donja ivica sa prednje
strane ležišta

Okrenut nadole

Donja ivica sa prednje
strane ležišta

Okrenut nagore

Gornja ivica sa prednje
strane ležišta

SRWW

Umetanje papira u ležišta

91