HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Umetanje papira u ležište 2 ili u opciono ležište kapaciteta 500 listova

background image

Umetanje papira u ležište 2 ili u opciono ležište kapaciteta 500
listova

OPREZ:

Kako biste izbegli zaglavljivanje papira, ne umećite papir u ležište tokom štampanja.

OPREZ:

Nemojte da sušite papir ventilatorom. To može da dovede do problema pri uvlačenju.

1.

Izvucite ležište napolje i neznatno je podignite

kako biste je izvadili iz uređaja.

SRWW

Umetanje papira u ležišta

87

background image

2.

Stisnite ručicu za otpuštanje na levoj vođici za

koverte, zatim pomerite bočne vođice u

položaj za željeni format papira.

3.

Stisnite ručicu za otpuštanje na zadnjoj vođici

papira, a zatim je pomerite do ispravne

veličine papira.

4.

Umetnite papir u ležište. Pripazite da sva četiri

ugla naslaganog papira budu ravna i da

papir ne pređe indikatore maksimalne visine.

5.

Potpuno vratite ležište u uređaj.

88

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW