HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Umetanje papira u opciono ležište kapaciteta 1.500 listova

background image

Umetanje papira u opciono ležište kapaciteta 1.500 listova

Opciona ležište kapaciteta 1,500 listova prilagođava se veličinama papira letter, A4 i legal. Uređaj

automatski detektuje veličinu umetnutog papira ako su vođice u ležištu dobro nameštene.

OPREZ:

Kako biste izbegli zaglavljivanje papira, ne umećite papir u ležište tokom štampanja.

OPREZ:

Nemojte da sušite papir ventilatorom. To može da dovede do problema pri uvlačenju.

1.

Pritisnite žabicu i otvorite vrata ležišta

kapaciteta 1.500 listova.

2.

Ukoliko se u ležištu nalazi papir, uklonite ga.

Vođice nije moguće podesiti kada se papir

nalazi u ležištu.

3.

Stisnite vođice s prednje strane ležišta i

pomerite ih do odgovarajuće veličine papira.

SRWW

Umetanje papira u ležišta

89

background image

4.

Umetnite papir u ležište. Umećite čitave risove

odjednom. Nemojte da delite risove na manje

gomile.

5.

Pazite da nivo naslaganog papira ne prelazi

indikatore maksimalne visine na vođicama i

da prednja ivica naslaganog papira bude

poravnata sa strelicama.

6.

Zatvorite vrata ležišta.

90

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW