HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Umetanje u ležište 1

background image

Umetanje u ležište 1

NAPOMENA:

Moguće je da će uređaj štampati manjom brzinom ukoliko se koristi ležište 1.

OPREZ:

Kako biste izbegli zaglavljivanje papira, ne umećite papir u ležište tokom štampanja.

Nemojte da sušite papir ventilatorom. To može da dovede do problema pri uvlačenju.

1.

Otvorite ležište 1.

2.

Izvucite proširenje ležišta.

86

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW

background image

3.

Umetnite papir u ležište. Pazite da papir stane

između jezičaka i da ne pređe indikatore

maksimalne visine.

2

4.

Podesite bočne vođice tako da ovlaš dodiruju

naslagani papir, ali da ga ne savijaju.

2