HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Delovi koje korisnik samostalno popravlja

background image

Delovi koje korisnik samostalno popravlja

Za vaš uređaj dostupni su sledeći delovi koje korisnik samostalno popravlja.

Delove koji su označeni kao Obavezno menja korisnik, morate sami da postavite, osim ako

niste spremni da platite HP serviseru da izvrši popravku. Za ove delove garancija ne pokriva

dolazak radi servisiranja niti slanje delova u servis.

Delove sa oznakom Opcionalno menja korisnik, a takođe ih može postaviti HP serviser na vaš

zahtev bez dodatnih troškova sve dok je uređaj pod garancijom.

SRWW

Brojevi delova

219

background image

Deo

Opis

1

Opcije samostalne
zamene

Broj dela

HP LaserJet crni kertridž za
štampanje

Standardni crni kertridž

Obavezno

CE390A

HP LaserJet crni kertridž za
štampanje

Crni kertridž za štampanje
velikog kapaciteta

NAPOMENA:

Isključivo za

modele M602 i M603

Obavezno

CE390X

Kertridž za 1.000 spajalica
za heftanje

Sadrži tri kertridža za
heftalicu.

Obavezno

Q3216A

Komplet za preventivno
održavanje

Sadrži rezervni grejač, valjak
za prenos, alatku za valjak
za prenos, valjak za Ležište
1, osam valjaka za uvlačenje
papira i par rukavica za
jednokratnu upotrebu. Sadrži
i uputstva za instaliranje
svake od ovih komponenti.

Obavezno

Komplet za održavanje
uređaja od 110 V: CF064A

Komplet za održavanje
uređaja od 220 V: CF065A

44 x 32-pin DDR2 memorija
DIMM, 512 MB

Poboljšava sposobnost
uređaja da obradi velike ili
složene zadatke za
štampanje.

Obavezno

CE483A

1

Više informacija potražite na lokaciji

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.