HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Dodatna oprema za rad sa papirom

background image

Dodatna oprema za rad sa papirom

Deo

Opis

Broj dela

Opcionalno ležište za 500 listova i
jedinica za ubacivanje papira

Opcionalno ležište za povećavanje
kapaciteta za papir. Podržava sledeće
formate: Letter, A4, Legal, A5, B5 (JIS),
Executive i 8,5 x 13 inča.

Uređaj podržava do četiri opcionalne
jedinice za ubacivanje papira sa 500
listova.

CE998A

Opcionalno ležište za 1,500 listova i
jedinica za ubacivanje papira

Opcionalno ležište za povećavanje
kapaciteta za papir. Podržava sledeće
formate: Letter, Legal i A4.

CE398A

Prilagođena kaseta za medije

Omogućava uređaju štampanje na
papiru veličine A6 iz ležišta 2.

CB527A

Ubacivač koverti

Kapacitet: 75 koverti.

CE399A

Jedinica za dvostrano štampanje

Omogućava automatsko štampanje sa
obe strane papira.

CF062A

Polica za slaganje za 500 listova

Omogućava korišćenje dodatne izlazne
korpe u koju staje 500 listova papira.

CE404A

Polica za slaganje/povezivanje za 500
listova

Omogućava izlaz velikog kapaciteta uz
automatsko dovršavanje zadatka. Može
da prihefta do 15 listova papira.

CE405A

HP poštansko sanduče sa 5 polica

Sadrži pet izlaznih korpi koje možete
koristiti za sortiranje zadataka.

CE997A

Postolje za štampač

Obezbeđuje stabilnost kada je
instalirano više opcionalnih ležišta.
Postolje ima točkiće, pa jednostavno
možete da pomerate štampač.

CB525A