HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Povezivanje na mrežu u operativnom sistemu Windows

background image

Povezivanje na mrežu u operativnom sistemu
Windows

Možete da podesite mrežne parametre pomoću kontrolne table, korišćenjem ugrađenog HP Web

servera ili, za najveći broj mreža, pomoću programa HP Web Jetadmin.

NAPOMENA:

Softver HP Web Jetadmin nije podržan na operativnim sistemima Mac OS X.

Za potpunu listu podržanih mreža i uputstvo za podešavanje mrežnih parametara pomoću softvera,

pogledajte HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator’s Guide (HP Jetdirect ugrađeni server za

štampanje – vodič za administratora). Vodič se isporučuje uz štampače u koje je instaliran ugrađeni

HP Jetdirect server za štampanje.