HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Instaliranje softvera

background image

Instaliranje softvera

1.

Zatvorite sve programe na računaru.

2.

Instalirajte softver sa CD-a.

3.

Pratite uputstva prikazana na ekranu.

4.

Kada se to od vas zatraži, izaberite opciju Connect through a wired network

(Povezivanje preko mreže koja koristi kablove).

5.

Sa liste dostupnih štampača, izaberite štampač sa odgovarajućom IP adresom.

6.

Na kraju instalacije kliknite na dugme Finish (Završi) ili na dugme More Options (Još

opcija) da biste instalirali dodatni softver.

7.

Iz bilo kog programa odštampajte probnu stranicu da biste utvrdili da li je softver pravilno

instaliran.

SRWW

Povezivanje na mrežu u operativnom sistemu Windows

71