HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurisanje IP adrese

background image

Konfigurisanje IP adrese

1.

Pomoću mrežnog kabla povežite uređaj sa mrežom.

2.

Sačekajte 60 sekundi pre nego što nastavite. Za to vreme, mreža će prepoznati uređaj i dodeliti

mu IP adresu ili ime glavnog računarskog sistema.

3.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

4.

Otvorite sledeće menije:

Administration (Administriranje)

Reports (Izveštaji)

Configuration/Status Pages (Stranice za konfiguraciju/status)

Configuration Page (Stranica za konfiguraciju)

70

Poglavlje 5 Povezivanje uređaja u operativnom sistemu Windows

SRWW

background image

5.

Pronađite IP adresu na stranici Embedded Jetdirect.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

6.

IPv4: Ako je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 ili 169.254.x.x, neophodno je ručno konfigurisati

IP adresu. U suprotnom, konfiguracija mreže je bila uspešna.

IPv6: Ako IP adresa počinje sa „fe80:“, uređaj bi trebalo da može da štampa. U suprotnom,

morate ručno da podesite IP adresu.