HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Instalacioni CD

background image

Instalacioni CD

1.

Zatvorite sve programe na računaru.

2.

Instalirajte softver sa CD-a i pratite uputstva na ekranu.

3.

Kada se to od vas zatraži, izaberite opciju Directly connect to this computer using USB

cable (Direktno povezivanje sa ovim računarom pomoću USB kabla), zatim kliknite

na dugme Next (Sledeće).

4.

Kada softver to zatraži, povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

5.

Na kraju instalacije kliknite na dugme Finish (Završi) ili na dugme More Options (Još

opcija) da biste instalirali dodatni softver.

66

Poglavlje 5 Povezivanje uređaja u operativnom sistemu Windows

SRWW

background image

6.

Na ekranu More Options (Još opcija) možete instalirati još softvera ili kliknite na dugme Exit

(Izlaz).

7.

Iz bilo kog programa odštampajte probnu stranicu da biste utvrdili da li je softver pravilno

instaliran.

NAPOMENA:

Ako instalacija nije uspela, ponovo instalirajte softver.

SRWW

Povezivanje putem USB veze

67