HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uređaj ne uvlači papir

background image

Uređaj ne uvlači papir

Ako uređaj ne uvlači papir iz ležišta, pokušajte sa sledećim rešenjima.

1.

Otvorite uređaj i izvadite zaglavljeni papir, ako ga ima.

2.

U ležište umetnite format papira koji odgovara vašem zadatku.

3.

Vodite računa da vođice za papir u ležištu budu pravilno podešene za format papira koji se

koristi. Prilagodite vođice na odgovarajuću veličinu uvučenog reda u ležištu.

4.

Pogledajte kontrolnu tablu uređaja da biste videli da li proizvod čeka da odgovorite na zahtev za

ručnim umetanjem papira. Umetnite papir i nastavite.