HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Poboljšavanje kvaliteta štampe

background image

Poboljšavanje kvaliteta štampe

Većinu problema sa kvalitetom štampe možete sprečiti tako što ćete se pridržavati sledećih smernica.

Izaberite odgovarajuću postavku tipa papira u upravljačkom programu štampača.

Koristite papir koji ispunjava specifikacije kompanije HP za ovaj uređaj.

Po potrebi, očistite uređaj.

Zamenite kertridže za štampanje čim se približe kraju procenjenog radnog veka i kvalitet štampe

više ne bude zadovoljavajući.

Koristite upravljački program štampača koji najviše odgovara vašim potrebama u vezi sa

štampanjem.