HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Biranje tipa papira

background image

Biranje tipa papira

1.

Otvorite upravljački program štampača, kliknite na dugme Properties (Svojstva) ili na dugme

Preferences (Željene postavke) i izaberite karticu Paper/Quality (Papir/kvalitet).

2.

Na padajućoj listi Type is (Tip je) izaberite tip.

3.

Kliknite na dugme U redu.