HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Koristite upravljački program štampača koji najviše odgovara vašim potrebama u vezi sa štampanjem

background image

Koristite upravljački program štampača koji najviše odgovara
vašim potrebama u vezi sa štampanjem

Možda će biti potrebno da koristite drugi upravljački program štampača ako se na odštampanoj

stranici javljaju neočekivane linije na slikama, ako nedostaje tekst ili slike, ako je formatiranje netačno

ili se koriste zamene za izabrani font.

Upravljački program HP PCL 6

Dobija se kao podrazumevani upravljački program. Ovaj upravljački program
se podrazumevano instalira ako ne izaberete drugi.

Preporučuje se za sva Windows okruženja

Obezbeđuje najbolju brzinu, kvalitet štampanja i podršku funkcijama uređaja
za većinu korisnika

Razvijen tako da se uklapa u Windows Graphic Device Interface (GDI) za
najveće brzine u Windows okruženjima

Možda nije u potpunosti kompatibilan sa softverom nezavisnih proizvođača i
prilagođenim softverom koji se zasniva na PCL 5

Upravljački program HP UPD PS

Preporučuje se za štampanje sa Adobe

®

softverom ili sa drugim softverom za

zahtevnu grafiku

Podržava štampanje sa potrebama za postcript emulacijom i sa postscript
flash fontovima

HP UPD PCL 5

Preporučuje se za opšte kancelarijsko štampanje u Windows okruženjima

Kompatibilan sa prethodnim PCL verzijama i starijim HP LaserJet uređajima

Najbolji izbor za štampanje iz programa drugih proizvođača i prilagođenih
programa

Najbolji izbor pri radu u mešanim okruženjima koja zahtevaju da se uređaj
postavi na PCL 5 (UNIX, Linux, centralni računar)

Razvijen za korišćenje u korporativnom Windows okruženju kao jedinstven
upravljački program koji podržava više modela štampača

Dobar izbor za štampanje na različitim modelima štampača sa prenosnog
računara sa operativnim sistemom Windows

HP UPD PCL 6

Preporučuje se za štampanje u svim Windows okruženjima

Obezbeđuje najbolju brzinu, kvalitet štampanja i podršku funkcijama uređaja
za većinu korisnika

Razvijen tako da se uklapa u Windows Graphic Device Interface (GDI) za
najveće brzine u Windows okruženjima

Možda nije u potpunosti kompatibilan sa softverom nezavisnih proizvođača i
prilagođenim softverom koji se zasniva na PCL 5

Dodatne upravljačke programe štampača možete preuzeti sa sledeće Web lokacije:

www.hp.com/go/

lj600Series_software

.

206

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW