HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Rešavanje problema sa direktnim povezivanjem

background image

Rešavanje problema sa direktnim povezivanjem

Ako ste uređaj direktno povezali na računar, proverite kabl.

Proverite da li je kabl priključen u računar i u uređaj.

Proverite da kabl nije duži od 5 m. Pokušajte sa kraćim kablom.

Proverite da li je kabl ispravan tako što ćete ga povezati na drugi uređaj. Ako je potrebno,

zamenite kabl.