HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Rešavanje problema sa mrežom

background image

Rešavanje problema sa mrežom

Proverite navedene stavke da biste utvrdili da li uređaj komunicira sa mrežnim okruženjem. Pre

štampanja, sa kontrolne table uređaja odštampajte stranicu sa konfiguracijom i na njoj pronađite IP

adresu uređaja.

Loša fizička veza

Računar koristi pogrešnu IP adresu uređaja

Računar ne uspeva da ostvari komunikaciju s uređajem

Uređaj koristi netačne postavke veze i dupleksa za mrežu

Novi softver na računaru možda je doveo do problema sa kompatibilnošću

Računar ili radna stanica možda nisu ispravno podešeni

Protokol je onemogućen ili su neke druge mrežne postavke netačne