HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Protokol je onemogućen ili su neke druge mrežne postavke netačne

background image

Protokol je onemogućen ili su neke druge mrežne postavke netačne

1.

Pregledajte stranicu sa konfiguracijom da biste proverili status mrežnog protokola. Omogućite

protokol ukoliko je to potrebno.

2.

Ponovo podesite mrežne postavke po potrebi.

212

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Rešavanje problema sa softverom uređaja u
operativnom sistemu Windows

U fascikli Printer (Štampač) se ne vidi upravljački program za
uređaj

1.

Ponovo instalirajte softver za uređaj.

NAPOMENA:

Zatvorite sve pokrenute aplikacije. Da biste zaustavili program čija je ikona na

sistemskoj paleti, kliknite desnim tasterom miša na ikonu, a zatim izaberite opciju Close (Zatvori)

ili Disable (Onemogući).

2.

Pokušajte da priključite USB kabl na neki drugi USB priključak na računaru.

Tokom instalacije se prikazala poruka o grešci

1.

Ponovo instalirajte softver za uređaj.

NAPOMENA:

Zatvorite sve pokrenute aplikacije. Da biste zaustavili program čija je ikona na

sistemskoj paleti, kliknite desnim tasterom miša na ikonu, a zatim izaberite opciju Close (Zatvori)

ili Disable (Onemogući).

2.

Proverite koliko imate slobodnog prostora na jedinici diska na kojoj instalirate softver za uređaj.

Ako je potrebno, oslobodite što više prostora možete i ponovo instalirajte softver za uređaj.

3.

Ako je potrebno, pokrenite Defragmentator diska i ponovo instalirajte softver za uređaj.

Uređaj je u režimu Ready (Spreman), ali ne štampa

1.

Odštampajte stranicu za konfiguraciju i proverite funkcionalnost uređaja.

2.

Proverite da li su svi kablovi priključeni i u skladu sa specifikacijama. To uključuje USB i električne

kablove. Stavite novi kabl.

3.

Proverite da li IP adresa na stranici sa konfiguracijom odgovara IP adresi za port softvera.

Koristite neki od sledećih postupaka:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista

a. Kliknite na dugme Start.

b. Izaberite stavku Postavke.

c.

Kliknite na stavku Štampači i faksovi (u podrazumevanom prikazu Start menija) ili kliknite

na stavku Štampači (u klasičnom prikazu Start menija).

d. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu upravljačkog programa štampača, a zatim izaberite

stavku Svojstva.

e. Izaberite karticu Portovi, a zatim kliknite na stavku Konfiguriši port.

SRWW