HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Računar ili radna stanica možda nisu ispravno podešeni

background image

Računar ili radna stanica možda nisu ispravno podešeni

1.

Proverite mrežne upravljačke programe, upravljačke programe štampača i mrežno

preusmeravanje.

2.

Proverite da li je operativni sistem ispravno podešen.