HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Računar koristi pogrešnu IP adresu uređaja

background image

Računar koristi pogrešnu IP adresu uređaja

1.

Otvorite svojstva štampača i kliknite na karticu Ports (Priključci). Uverite se da je izabrana

trenutna IP adresa uređaja. IP adresa uređaja je navedena na stranici sa konfiguracijom.

2.

Ako ste uređaj instalirali pomoću standardnog HP TCP/IP priključka, potvrdite izbor u polju za

potvrdu Always print to this printer, even if its IP address changes. (Uvek štampaj

pomoću ovog štampača, čak i ako se IP adresa promeni.)

SRWW

Rešavanje problema sa povezivanjem

211

background image

3.

Ako ste uređaj instalirali pomoću standardnog Microsoft TCP/IP priključka, umesto IP adrese

upotrebite ime hosta.

4.

Ako je IP adresa ispravna, izbrišite uređaj, a zatim ga ponovo dodajte.