HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Računar ne uspeva da ostvari komunikaciju s uređajem

background image

Računar ne uspeva da ostvari komunikaciju s uređajem

1.

Testirajte mrežnu vezu tako što ćete proveriti odziv pomoću ping komande.

a. Otvorite komandnu liniju na računaru. U operativnom sistemu Windows, kliknite na dugme

Start, kliknite na Run (Pokreni), a zatim unesite cmd.

b. Unesite komandu ping i IP adresu uređaja.

Za Mac OS X, otvorite Network Utility (Uslužni program za mrežu), a zatim u odgovarajuće

polje okna Ping unesite IP adresu.

c.

Ako se u prozoru prikaže povratno vreme, mreža je ispravna.

2.

Ako ping komanda nije uspela, proverite da li su uključena mrežna čvorišta, zatim proverite da li

su mrežne postavke, uređaj i računar konfigurisani za isto mrežno okruženje.