HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kada je povezan USB kablom, nakon izbora upravljačkog programa uređaj se neće pojaviti na listi Prin

background image

Kada je povezan USB kablom, nakon izbora upravljačkog
programa uređaj se neće pojaviti na listi Print & Fax (Štampač i
faks)

Rešavanje problema sa softverom

Proverite da li je verzija vašeg operativnog sistema Macintosh Mac OS X v10.5 ili novija.

Rešavanje problema sa hardverom

1.

Proverite da li je proizvod uključen.

2.

Proverite da li je USB kabl pravilno priključen.

3.

Proverite da li koristite odgovarajući USB kabl velike brzine.

4.

Proverite da na sistem nije priključeno previše USB uređaja koji troše struju iz lanca uređaja.

Isključite sve aparate iz lanca i povežite kabl direktno na USB priključak na računaru.

5.

Proverite da li su u lancu redno vezana više od dva nenapajana USB čvorišta. Isključite sve

aparate iz lanca i povežite kabl direktno sa USB portom na računaru.

NAPOMENA:

iMac tastatura je nenapajano USB čvorište.