HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Koristite generički upravljački program štampača i USB vezu

background image

Koristite generički upravljački program štampača i USB vezu

Ako ste USB kabl priključili pre instalacije softvera, možda koristite generički upravljački program

štampača umesto upravljačkog programa za ovaj uređaj.

1.

Izbrišite generički upravljački program štampača.

2.

Ponovo instalirajte softver sa CD-a koji ste dobili uz uređaj. Ne priključujte USB kabl sve dok to ne

zatraži program za instalaciju.

3.

Ako je instalirano više štampača, proverite da li ste u padajućem meniju Format For (Formatiraj

za) u okviru dijaloga Print (Odštampaj) izabrali odgovarajući štampač.

216

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW