HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zadatak za štampanje nije poslat na željeni štampač

background image

Zadatak za štampanje nije poslat na željeni štampač

1.

Otvorite redosled zadataka za štampanje i ponovo pokrenite željeni zadatak za štampanje.

2.

Zadatak za štampanje je možda dobio neki drugi proizvod sa istim ili sličnim imenom.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom da biste proverili ime proizvoda. Proverite da li se ime na

stranici sa konfiguracijom poklapa sa imenom uređaja na listi Print & Fax (Štampač i faks).