HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Rešite probleme sa USB usputnim štampanjem

background image

Rešite probleme sa USB usputnim štampanjem

Meni Preuzmi sa USB-a se ne otvara kada priključite USB memoriju

Nije moguće odštampati datoteku sa USB memorije

Datoteka koju želite da odštampate nije navedena u meniju Preuzmi sa USB-a