HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Datoteka koju želite da odštampate nije navedena u meniju Preuzmi sa USB-a

background image

Datoteka koju želite da odštampate nije navedena u meniju
Preuzmi sa USB-a

1.

Možda pokušavate da odštampate tip datoteke koji se ne može štampati preko USB veze. Uređaj

podržava .pdf, .prn, .pcl, .ps, and .cht tipove datoteka.

2.

USB memorija možda sadrži prevelik broj datoteka unutar jedne fascikle. Smanjite broj datoteka u

fascikli tako što ćete ih prebaciti u potfascikle.

3.

Ime datoteke možda sadrži skup znakova koji uređaj ne podržava. U tom slučaju, uređaj će

imena datoteka zameniti znakovima iz drugog skupa znakova. Preimenujte datoteku pomoću

ASCII znakova.

210

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW