HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meni Preuzmi sa USB-a se ne otvara kada priključite USB memoriju

background image

Meni Preuzmi sa USB-a se ne otvara kada priključite USB memoriju

1.

Možda koristite USB memoriju ili sistem datoteka koje uređaj ne podržava. Sačuvajte datoteke na

standardnoj USB memoriji koja koristi FAT (File Allocation Table) sisteme datoteka. Ovaj uređaj

podržava FAT12, FAT16 i FAT32 USB memorije.

2.

Ako je drugi meni već otvoren, zatvorite ga, zatim ponovo umetnite USB memoriju.

3.

Na USB memoriji postoji veći broj particija. (Neki proizvođači na USB memorije instaliraju softver

koji kreira particije, poput onih na CD-u.) Ponovo formatirajte USB memoriju da biste uklonili

particije ili upotrebite drugu USB memoriju.

4.

USB memorija možda zahteva jače napajanje od onog koje je dostupno na uređaju.

a. Uklonite USB memoriju.

b. Isključite proizvod, a zatim ga uključite.

c.

Koristite USB memoriju sa sopstvenim izvorom napajanja ili memoriju koja troši manje

energije.

5.

USB memorija možda ne funkcioniše ispravno.

a. Uklonite USB memoriju.

b. Isključite proizvod, a zatim ga uključite.

c.

Pokušajte da obavite štampanje sa druge USB memorije.