HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Poruke kontrolne table

background image

Poruke kontrolne table

Uređaj obezbeđuje opsežne poruke na kontrolnoj tabli. Kada se poruka pojavi na kontrolnoj tabli,

pratite uputstva na ekranu da biste rešili problem. Ako se na uređaju prikaže poruka „Error“ (Greška)

ili „Attention“ (Pažnja), a ne prikažu se koraci za rešavanje problema, isključite uređaj i ponovo ga

uključite. Kontaktirajte HP podršku, ako se problem sa uređajem nastavi.

Dodatne informacije o raznim temama, možete pogledati ako pritisnete dugme „Help“ (Pomoć) .

182

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW