HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menjanje uklanjanja zaglavljenih medijuma

background image

Menjanje uklanjanja zaglavljenih medijuma

Ovaj uređaj ima funkciju uklanjanja zaglavljenog papira koja ponovo štampa zaglavljene stranice.

Dostupne su sledeće opcije:

Auto (Automatski) — Uređaj će pokušati da ponovo odštampa zaglavljene stranice ako ima

dovoljno memorije. Ovo je podrazumevana postavka.

Off (Isključeno) — Uređaj neće pokušati da ponovo odštampa zaglavljene stranice. Pošto se

memorija ne koristi za čuvanje poslednjih odštampanih stranica, performanse uređaja su

optimalne.

NAPOMENA:

Pri korišćenju ove opcije, ako uređaju ponestane papira, a zadatak se štampa

dvostrano, može doći do gubitka nekoliko stranica.

On (Uključeno) — Uređaj uvek ponovo štampa zaglavljene stranice. Dodatni memorijski resursi

rezervisani su za čuvanje poslednjih odštampanih stranica. To može umanjiti ukupne performanse

uređaja.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sledeće menije:

Administration (Administriranje)

General Settings (Opšte postavke)

Jam Recovery (Uklanjanje zaglavljenog papira)

3.

Izaberite odgovarajuću postavku, a zatim pritisnite dugme

OK

.

202

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW